Paketat e Ekspozuesve

Paketat e Ekspozuesve

STENDA STANDARTE
(E pajisur – minimumi 12m2)
Stenda Standarte përfshin:
Muret Ndarës (Lartësi 2.5 m, Panele të laminuar ngjyrë të bardhë)
Moketa      
Një tavoline + 3 Karrige   
Emri i kompanisë në shiritin në ballë të stendës   
Internet wireless   
Ndriçim 
Energji Electrike (Furnizim dhe Konsum)   
Një kosh për mbetjet.

HAPËSIRË BOSHE
(E pa-pajisur – Minimum 24 m2)
Është hapësirë për kompanitë ekspozuese të cilat dëshirojnë ta ndërtojne vetë stendën e tyre. Tarifa e Hapësires Boshe, përfshin vetëm sipërfaqen dhe moketin. Mobilje dhe ndriçues nuk përfshihen. Dimensionet e stendës jane fleksibili.
Energjia Elektrike (Furnizim dhe Konsum) është e përfshirë në cmim.
 
STENDA E PERSONALIZUAR
(Minimum 24 sq.m)
Ky opsion është për kompanitë ekspozuese të cilat dëshirojnë të kenë një stendë te ndertuar sipas dëshires së tyre. Ne qeranë e kësaj kategorie, koncepti dhe dizajni i stendës nuk përfshihet ne çmim.
 
FORMA E REZERVIMIT
Per te rezervur hapësirën Tuaj në Chocoba Expo Ju lutem shkarkoni Formën e Rezervimit dhe na e ktheni atë të plotësuar, firmosur dhe vulosur.

 

Aplikimi Per Ekspozues - CCB 2022

Planimetria CCB 2022